• KANGAL SUCUK KG

  65,00
 • İNEGÖL KÖFTE KG

  64,00
 • HAMBURGER KÖFTE KG

  64,00
 • DANA KASAP KÖFTE KG

  64,00
 • DANA PİRZOLA KG

  84,00
 • DANA ANTRİKOT KG

  110,00
 • ADANA KIYMA KG

  78,00
 • KUZU KALEM PİRZOLA KG

  161,00
 • KUZU KUŞBAŞI KG

  98,00
 • KUZU KOL KG

  75,00
 • DANA BONFİLE KG

  139,00
 • DANA BİFTEK KG

  99,00
 • DANA ROSTO KG

  0,00
 • DANA KUŞBAŞI (AZ YAĞLI) KG

  79,00
 • DANA KIYMA (AZ YAĞLI) KG

  66,00